Regulamin Akcji Sale

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji „Sale” (dalej: Promocja) jest Patrycja Wąsala-Oponowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Wasala Patrycja Wąsala-Oponowicz, REGON: 385966879, NIP: 8661719790, adres:  Sikorskiego 17, 28-200 Staszów (dalej: Organizator). 
 2. O ile z niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w regulaminie sklepu internetowego WASALAA.COM, dostępnego na stronie: https://wasalaa.com/pl/i/Regulamin-Sklepu/24  (dalej: Regulamin Sklepu Internetowego). 
 3. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wasalaa.com/ (dalej: Sklep Internetowy) oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora wskazanych na stronie: https://wasalaa.com/kontakt (dalej: Sklepy Stacjonarne). 
 4. Produktami rabatowanymi w ramach Promocji są Towary objęte wyprzedażą, 
  w Sklepie Internetowym i Sklepach Stacjonarnych w okresie Promocji
 5. Promocja obowiązuje: i) w Sklepie Internetowym od 22.01.2024 r. od godz. 09:00 do 31.01.2024 r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu Internetowego), a ii) w Sklepach Stacjonarnych od 22.01.2024 r. od godz. 09:00 do 31.01.2024 r. (w godzinach ich otwarcia wskazanych na stronie: https://wasalaa.com/kontakt). 

 

II. Promocja w Sklepie Internetowym 

 1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który: i) w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego złoży Zamówienie na Produkty Promocyjne w ilości dwóch sztuk bądź więcej a następnie zapłaci ich cenę (przez zapłatę ceny, o której mowa powyżej, rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego). 
 2. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji w trakcie składania Zamówienia na Produkty Promocyjne zgodnie z ust. II.1. powyżej, otrzyma 15% rabatu przy wyborze Produktów Promocyjnych w ilości dwóch sztuk bądź więcej.
 3. W celu wykorzystania karty podarunkowej, bądź e-voucheru, podczas trwania promocji, należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta.

 

III. Promocja w Sklepie Stacjonarnym

 

 1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który: i) w Sklepie Stacjonarnym, w okresie obowiązywania Promocjikupi w ilości dwóch sztuk bądź więcej.
 2. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji w trakcie zakupu Produkty Promocyjne zgodnie z ust. II.1. powyżej, otrzyma 15% rabatu przy wyborze Produktów Promocyjnych w ilości dwóch sztuk bądź więcej.
 1. Z Promocji wyłączona jest możliwość zwrotu zakupionych Produktów Promocyjnych o którym mowa w rozdziale IV. Regulaminu  sklepu stacjonarnego Wasalaa: „IV.Zwrot i wymiana Towaru”. 

 

IV. Postanowienia wspólne Promocji i końcowe

 

 1. Produkt Promocyjny nie podlega wymianie, zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem przypadków opisanych w Regulaminie.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami towarowymi w Sklepie Internetowym oraz Sklepach Stacjonarnych, z wyłączeniem rabatu stałego klienta. 
 3. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepach Stacjonarnych.
 4. W przypadku zwrotu Produktu Promocyjnego/Produktów Promocyjnych zwracana przez Organizatora należność za Produkt Promocyjny/Produkty Promocyjne uwzględniać będzie zapłaconą przez Klienta cenę z wykorzystaniem Rabatu z którego skorzystał w ramach Promocji.

 

(Przykład 1. Jeżeli Uczestnik Promocji dokonał zakupu dwóch Produktów Promocyjnych
o łącznej wartości:
1000 zł i skorzystał z Rabatu 15%  jego kwota do zapłaty po Rabacie 15% wyniesie 850 zł, a następnie zwróci jeden Produkt Promocyjny o łącznej wartości 350 zł (czyli wartość Produktów Promocyjnych, których nie zwrócił przed uwzględnieniem Promocji wynosi 588,24 zł,  to wówczas otrzyma zwrot należności od Organizatora w wysokości wartości zwracanego Produktu Promocyjnego/Produktów Promocyjnych pomniejszony o kwotę Produktu Promocyjnego/Produktów Promocyjnych, którą należy wyrównać do wartości bez Promocji czyli zamiast 350 zł jego zwrot wyniesie 261,76 zł. 

 

  

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie obowiązywania Promocji na stronie https://wasalaa.com/polityka-prywatnosci 
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji, wykonania obowiązków Organizatora wynikających
  z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także, jeśli istnieją innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w ust. IV. 5 powyżej. 
 3. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Promocji, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Promocji są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Promocji, w tym dostarczeniu Produktów Promocyjnych i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub  większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: Patrycja Wąsala-Oponowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Wasala Patrycja Wąsala-Oponowicz, REGON: 385966879, NIP: 8661719790, adres:  Sikorskiego 17, 28-200 Staszów, mail: sklep@wasalaa.com,  telefon: 570900187.
 4. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji na adres: Wasala Patrycja Wąsala-Oponowicz, adres:  Sikorskiego 17, 28-200 Staszów, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@wasalaa.com  z dopiskiem „Promocja Sale”.
 5. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego oraz w Sklepach Stacjonarnych Organizatora. 
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dn. 22.01.2024 r. od godz. 09:00. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium